Psychotherapeute en meditatie-Begeleider

Al op vrij jonge leeftijd wist ik dat ik een sociaal beroep wilde doen, dat ik mensen wilde helpen.
Na mijn middelbare school ben ik Master in de Orthopedagogische Wetenschappen gaan studeren aan de KULeuven. Ik wilde heel graag in de zorg voor kinderen met een beperking aan de slag gaan en deze opleiding gaf me daarvoor de ideale basis.
In 1998, na mijn afstuderen, begon ik als thuisbegeleidster in Centrum Ganspoel waar ik gezinnen met een blind of slechtziend kind begeleidde. Geregeld zag ik ouders en kinderen die een vraag naar therapie hadden, die meer wilden stilstaan bij diepere emotionele problemen. Dat was echter niet mijn taak, ook al voelde ik dat ik daar een zinvolle bijdrage zou kunnen leveren.

In 2002 begon ik aan de opleiding ‘Transpersoonlijke Psychotherapie’ en in februari 2003 startte ik mijn eigen praktijk op.
Doorheen de jaren heb ik mijn praktijk meerdere malen gecombineerd met een halftijdse job in zeer uiteenlopende sectoren (administratief-technisch-commercieel werk, coördineren van een team thuisbegeleidsters, orthopedagoge in een MPI, pedagogisch begeleider in een onderwijskoepel).

Ik richt me tot cliënten tussen 2,5 en 99 jaar oud. In mijn manier van werken ben ik doorheen de jaren geëvolueerd naar een eigen mix van gesprek, spel, creatief werk, stilte, symbolisch werk, systemische kijk, contemplatieve stijl (non-dualiteit),…
Ik werk volgens twee pijlers: enerzijds de eigen beleving, noden en vragen van de cliënt en anderzijds aandacht voor de context van de cliënt.
Ik heb ondertussen ervaring opgebouwd in het werken met mensen die nog niet zo lang in België verblijven en die een heel andere culturele en religieuze achtergrond hebben (asielzoekers, vluchtelingen en migranten). Sessies kunnen doorgaan in het Nederlands, Frans en Engels; voor andere talen kan er gewerkt worden met een tolk.

Na jarenlange persoonlijke ervaring met meditatie draag ik de technieken en inzichten die ik aangeleerd kreeg, graag uit zodat anderen hier evenveel baat bij kunnen hebben als ik.

Meer info over Jugo vind je hier.