Welkom

Op deze site vertel ik je graag wat meer over mijn activiteiten. Als zelfstandige geniet ik van de ruimte en vrijheid om heel uiteenlopende wegen te bewandelen: psychotherapeute en meditatie-docent, schrijfster en uitgever, minimalist, …
Als rode draad door mijn bezigheden loopt een sterke betrokkenheid op en zorg voor mens, dier en planeet. Ik voel me diep geraakt door alle vormen van leed en onrechtvaardigheid. Daarnaast is de complexe ecologische crisis die we nu meemaken iets wat me heel erg bezig houdt. Er is ook de sociale crisis waar we mee te maken hebben: de ratrace, de burnout-epidemie, de toenemende eenzaamheid, de angst voor de ander (andere religies en culturen), de verharding van het discours van vele politici maar ook op straat en op café, de besparingen in sectoren die net meer ademruimte nodig hebben (onderwijs, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, bijzonder jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, …). De verrechtsing in onze samenleving waarbij hardheid en onverdraagzaamheid steeds meer zichtbaar worden, baart me zorgen.
Tegelijk zie ik zoveel schoonheid rondom mij. In de natuur, in de contacten met mensen die me lief zijn, in contacten met onbekenden in de winkel of op straat. In mijn werk als psychotherapeute zie ik hoe krachtig mensen zijn en hoe ze zelfs na heel zwaar trauma erin slagen om het leven een nieuwe kans te geven en weer lief te hebben. Die schoonheid koester ik en helpt me in de confrontatie met de ‘grote problemen van deze tijd’.
Geconfronteerd met die grote thema’s kom ik telkens weer bij die ene vraag: wat kan ik als klein individu hieraan doen? Wat kan ik bijdragen? Hoe kan ik er alvast voor zorgen dat ik door mijn manier van leven, de problemen alvast niet nog groter maak? Hoe kan ik anderen hierin mee krijgen? Welke stappen kan ik zetten naar meer verbinding, meer samen-leven, meer wederzijdse betrokkenheid en zorg?
Deze vragen drijven me bij keuzes op professioneel en persoonlijk vlak. Ze bepalen mijn keuzes op vlak van consumeren, wonen, eten, enz …
Het blijft een zoektocht naar hoe ik de boel helder kan blijven zien en de blik niet moet afwenden maar tegelijk niet onderuit ga onder de zwaarte van alle problemen waar onze samenleving mee te kampen heeft. Ik blijf zoeken naar hoe ik geïnspireerd kan blijven om effectief stappen te zetten.
Een boeiende zoektocht waarbij ik merk dat vooral het verbinden met gelijkgezinden me de nodige moed en inspiratie geeft.

Tegelijk is het me ook duidelijk geworden dat het een samengaan is van innerlijke transformatie en uiterlijke actie. Je kan niet vechten voor vrede, je kan niet werken aan verbinding en pleiten voor verdraagzaamheid terwijl je zelf afkeer voelt tegenover bepaalde mensen of visies, …
Vandaar dat ik persoonlijk werk (meditatie, minimalisme,…) combineer met actie (psychotherapie, schrijven, allerhande activiteiten, …).