Hallo!

Wat fijn je te mogen ontvangen op mijn website!

Op deze site vertel ik je graag wat meer over mijn professionele, zelfstandige bezigheden. Als zelfstandige in bijberoep geniet ik van de ruimte en vrijheid om heel verschillende wegen te bewandelen als psychotherapeute, schrijfster, uitgever en starter/inspirator….
Daarnaast werk ik sinds 1 april 2018 halftijds als administratief medewerker voor Boomverzorging Bruno BVBA. Ik mag er op de achtergrond voor zorgen dat Bruno, Nick, Rob en Brent dagelijks het beste van zichzelf kunnen geven bij de vele klanten die op hen een beroep doen voor alle boom-gerelateerde zorgen en vragen. Ik zorg voor de agenda, de mails, het privacybeleid, de website, de nieuwsbrief, de technische verslagen, de verwerking van de lonen, enz… Heel fijn om op deze manier te mogen ‘zorgen’ en mijn steentje te mogen bijdragen aan een mooi bedrijf dat kiest voor ecologisch groenbeheer.

Daarnaast kan ik via mijn zelfstandige activiteiten mijn creatief ei kwijt. Ik kan ondernemen, creëren, begeleiden, innoveren, stimuleren, inspireren… Ik kan dit op mijn manier doen waarbij ik met veel tegelijk bezig kan zijn en met iets nieuws kan beginnen wanneer ik dat nodig heb. Die vrijheid om mijn eigen gang te gaan is heel belangrijk voor mij. Anders ga ik mij snel vervelen.

Als rode draad door mijn bezigheden loopt een diepe betrokkenheid op en zorg voor mens en planeet. Ik voel me diep geraakt door alle vormen van leed en onrechtvaardigheid. Daarnaast is de complexe ecologische crisis die we nu meemaken (het gat in de ozonlaag, klimaatverandering, de plastiek soep in de oceanen, luchtvervuiling, afval waar we niet meer mee weg geraken, de verzuring van de oceanen, de vervuiling van het drinkwater, het massaal uitsterven van diersoorten, ontbossing, enz…) iets wat me heel erg bezig houdt. Dit brengt me altijd bij de grote vraag: wat kan ik als klein individu hieraan doen? Wat kan ik bijdragen? Hoe kan ik er alvast voor zorgen dat ik door mijn manier van leven, de problemen niet nog groter maak? Hoe kan ik anderen hierin mee krijgen?
Er is ook de sociale crisis waar we mee te maken hebben: de ratrace, de burnout-epidemie, de toenemende eenzaamheid, de angst voor de ander (andere religies en culturen), de verharding van het discours van vele politici maar ook op straat en op café, de besparingen in sectoren die net meer ademruimte nodig hebben (onderwijs, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, bijzonder jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, …). De verrechtsing in onze samenleving waarbij hardheid en onverdraagzaamheid steeds meer de norm worden, baart me zorgen. Ook hier vraag ik me af: wat kan ik doen? Welke stap kan ik zetten naar meer verbinding, meer samen-leven, meer wederzijds betrokkenheid en zorg?
Deze vragen drijven me in keuzes op professioneel en persoonlijk vlak. Ze bepalen mijn keuzes op vlak van consumeren, wonen, eten, …
Het blijft een zoektocht naar hoe ik de boel helder kan blijven zien, de blik niet moet afwenden en tegelijk niet onderuit ga onder de zwaarte van alle problemen waar onze samenleving mee te kampen heeft, maar me geïnspireerd voel om effectief stappen te zetten.
Het is zoeken naar de balans tussen de wereld willen veranderen en mezelf de nodige ruimte en rust bieden zodat ik niet leeg loop.
Een boeiende zoektocht waarbij ik merk dat vooral het verbinden met gelijkgezinden me de nodige moed en inspiratie geeft.

En naast al die actie, hou ik erg van stilte, thuis zijn, lezen, wandelen, bijpraten met hen die me dierbaar zijn, …

Comments are closed.